هارای نیوز

خبری - تحلیلی

هرگونه معامله انتخاباتی پشت پرده و خائنانه افشا می شود

+0 به یه ن / بپسند
هرگونه معامله انتخاباتی پشت پرده و خائنانه افشا می شود

 کانال خبری سهند: هرگونه معامله انتخاباتی پشت پرده و خائنانه افراد افشا می شود. شنیده ها حاکی از آن است که برخی از کاندیداهای رد صلاحیت شده منتسب به جریان هویت طلبی که بدون رای ونظرلیدرهای این جریان خودسرانه وارد گفتگو و مذاکره با برخی کاندیداهای معلوم الحال ! گردیده اند که کاری بس بیهوده ، عبث و دور از اخلاق سیاسی و انتخاباتی است.

کانال خبری سهند این هشدار صریح و سریع را به این افراد می دهد که اولا این افراد خودسرانه حق مذاکره یا توافق نهائی با هیچ کاندیدای هیچ جریانی نداشته و ندارند. چرا که کاندیداهای مورد مطرح و رد شده جریان هویت طلبی بر اساس رای و نظر اکثر فعالان مطرح این جریان به صحنه انتخابات کشیده و در حقیقت با رای و تصمیم لیدرهای این جریان کاندیدا شده اند و آخر متاسفانه همگی رد صلاحیت شدند و تا به امروز جریان هویت طلبان مرند و جلفا بدون کاندیدا هستند.

اگر بنا باشد گفتگو و مذاکره ای با برخی کاندیداها مورد تایید شکل بگیرد و یا ائتلاف جریان ها تحقق یابد باید اکثر فعالان این جریان به اجماع نهائی برسند و طَی مشورت ، تصمیم شورایی و جمعی نظر نهایی هویت طلبان مرندی و جلفایی اعلام گردد.

طبق خبر آخرین خبر نهایی کانال خبری سهند ، تابحال این امر تحقق نیافته هر چند تک روی های زیادی مشاهده شده است. بنابراین هر گونه تک روی و تصمیمات احساسی و فردی مردود اعلام می شود.

در صورتی که به اثبات برسد برخی از افراد این جریان به هویت طلبان آزربایجانی در پشت پرده خیانت کرده باشند افشا خواهند شد. افشای این افراد در حقیقت منجر به حذف خودخوانده آنان از جریان هویت طلبی خواهد بود.

در ضمن هرگونه معامله های پشت پرده انتخاباتی برخی ها که به ضرر فرهنگ، سیاست و اقتصاد آزربایجان تمام گردد خیانت آشکار محسوب و یا از پشت خنجر زدن به کلیه آزربایجانی ها تلقی می شود و نفرت عمومی را در پی خواهد داشت.

به کانال مدافعان واقعی حقوق مردم آزربایجان بپیوندید @Reklamsahand