هارای نیوز

خبری - تحلیلی

کانال خبری سهند @reklamsahand / اکبر اعلمی : نمایندگان از آن سوی بام مجلس نیفتند!

+0 به یه ن / بپسند
کانال خبری سهند @reklamsahand

نمایندگان از آن سوی بام مجلس نیفتند!

 * اکبر اعلمی

تجربه هشت سال نمایندگی من در مجلس و آنچه در قانون اساسی جمهوری اسلامی و ضرورت‌های نظام سیاسی می‌طلبد، نشان می‌دهد با توجه به اوضاع و احوال و نظام سیاسی موجود، سه حال کلی برای ترکیب نمایندگان و جهت‌گیری مجلس دهم در تعامل و مواجهه با دولت متصور است. 


حالت اول: 
مجلسی تشکیل شود که اکثریت غالب نمایندگان نقش پوزیسیون و سرسپرده دولت و وکیل‌الدوله را ایفا کرده و هدف اصلی آنها حمایت بی‌چون و چرا از دولت و تصویب کورکورانه هرگونه لوایح ارائه شده از سوی دولت است. 


حالت دوم: 
مجلسی تشکیل شود که اکثریت غالب نمایندگان نقش اپوزیسیون دولت را ایفا کنند و هدف اصلی آنها معطوف به ناسازگاری و چوب لای چرخ دولت گذاشتن و مخالفت با هرگونه لوایح دولت باشد. 


حالت سوم: 
مجلسی تشکیل شود که غالب نمایندگان امانتداری و استقلال فکری خود را حفظ کرده و مستقل از جهت‌گیری و سیاست‌های دولت، هدفشان معطوف به عملیاتی‌ساختن مفاد سوگندنامه و انجام وظایف نمایندگی به شرح مقرر در قانون اساسی باشد. این نمایندگان از همه ابزارهای قانونی خود مانند نطق، تذکر، سؤال، تحقیق و تفحص، استیضاح و ارائه طرح‌های قانونی و همچنین محافظت و مخالفت با لوایح پیشنهادی دولت، برای انجام رسالت و وظایف نمایندگی بهره بگیرند. 


گزینه‌های اول و دوم، یعنی مجالسی که اکثریت آن بدون دلیل و وجاهت شرعی و قانونی و منطقی، نقش پوزیسون یا اپوزیسیون چشم و گوش بسته را له یا علیه دولت ایفا می‌کند. بدترین و خطرناک‌ترین حالت برای کشور، مردم، نظام جمهوری اسلامی و حتی خود دولت چنین حالتی است. این وضعیت به وضوح بیانگر سوگند‌شکنی نمایندگان چنین مجلسی و نیز عدم اعتقاد و التزام عملی نمایندگان به قانون اساسی و تعهداتشان در قبال مردم و کشور است. 


بنابراین بهترین مجلس هم برای دولت و هم برای مردم، مجلسی است که ترکیب غالب نمایندگان آن مطابق با گزینه سوم باشند و نمایندگان آن فارغ از گرایش‌ها و وابستگی‌های سیاسی، چنانچه تشخیص دادند که مسیر اصلی حرکت دولت و سیاست‌هایش معطوف به تأمین آزادی و حقوق و رفاه ملت و حفظ منافع و مصالح و امنیت ملی و منطبق بر قوانین عادلانه است و لوایحی که ارائه می‌دهند، تأمین‌کننده منافع و مصالح ملی و مردم است باید از آن حمایت و درغیر‌این‌صورت با آن مخالفت کنند. بنابراین پیشنهاد بنده به دوستان اصلاح‌طلب و حامی دولت این است که مراقب باشند که در حمایت از دولت تا آنجا پیش نروند که از آن سوی بام بیفتند. 


منبع : روزنامه وقایع التفاقیه / شناسه خبر: ٢٨٦٠ | تاریخ مخابره: ۱۳۹۴/۱۲/۱۸ - ٠٣:١٩


آچار سؤزلر : هارای نیوز, کانال خبری سهند, reklamsahand,