هارای نیوز

خبری - تحلیلی

سهند امیری -اشغال گری تا به کی؟ منبع : کانال سهند نیوز http://telegram.me/sahandnews2

+0 به یه ن / بپسند
کانال سهند نیوز, [03.04.16 08:14] / http://telegram.me/sahandnews2

اشغال گری تا به کی؟


اختصاصی کانال سهند نیوز - سهند امیری :  اشغال گری تا به کی؟ ارمنستان متجاوز باید بداند که تورکان در جای جای این دنیا به کمک آزربایجان شتافته و خواهد شتافت. اخیرا در درگیری شدیدی که بین آزربایجان و ارمنستان اتفاق افتاده و بیش از 100 تن کشته و شهید شدند. سه کشور تورکیه، تورکمنستان و پاکستان اعلام آمادگی کردند که در کنار ملت تورک  آزربایجان بوده و هستند و حتی در حال آماده باش کامل بسر می برند.


 
ارمنستان باید بداند که اشغالگری در تضاد با قوانین سازمان ملل و شورای امنیت است لذا ضرورت دارد قبل از این که جنگی فراگیر منطقه را فرا گیرد به اشغالگری قره باغ پایان دهد.  قره باغ متعلق به آزربایجان است و اشغالگری ارمنستان با مجازات بین المللی همراه است. در این میان آنچه که مجامع بین المللی از جمله سازمان ملل و شورای امنیت سازمان ملل و دیدبان حقوق بشر وظایف مهمی بر دوش دارند که از راههای دیپلماتیک و فشار بین الملل ارمنستان را از ادامه اشغالگری بازدارند و قبل از این که صلح بین الملل و منطقه قفقاز به خطر بیفتد وارد بحران شده و از طریق مذاکره و گفتگو و یا از طریق مکانیزم های سازمان ملل و شورای امنیت ارمنستان را وادار کنند که دست از اشغالگری بردارد و از  قره باغ  خارج شوند. چرا که قره باغ متعلق به جمهوری آزربایجان و ملت تورک است و اشغالگری ارمنستان و تسلط بر منطقه قره باغ هیچ توجیه قانونی و بین المللی نداشته و ندارد.

 نباید هم غافل شویم نگارنده این یادداشت و  هیچ کس طرفدار جنگ نیست و هیچ ملتی نمی خواهد یک هموطنش را در راه جنگ از دست بدهد اما تجاوز گری و اسغال گری خاک و جغرافیای  تورکان ، غیرت و احساسات ملل تورک جهان و آزربایجان را تحریک می کند و دیگر کاسه صبر تورکان جهان لبریز شده و احتمال دارد جنگ چندین کشور یا جنگ جهانی سوم در منطقه بر سر قره شروع شود که عامل اصلی آن دولت ارمنستان و حامیان بین المللی اش می باشند و طبق قوانین بین المللی تمام عواقب و مسوولیت آن بر دوش ارمنستان خواهد بود.

 آن موقع شاید جان هزاران انسان بیگناه قربانی تجاوزگری زیاده خواهان ارمنی، سلطه گری و کشور گشایی آنها خواهد بود و سازمان ملل و طرفداران تجاوز گران ارمنی باید پاسخگو باشند.
امیدواریم حل بحران قره باغ قبل از این که به جنگی فراگیر تبدیل شود با آزادسازی بی قید و شرط  قره باغ توسط ارمنی ها پایان یابد.

 کانال سهند نیوز ؛ حامی جمهوری آزربایجان و قره باغ http://telegram.me/sahandnews2

آچار سؤزلر : جنگ قره باغ, اشغال گری تا به کی؟, قره باغ آزربایجان, هارای نیوز, sahandnews2, کانال سهند نیوز,