هارای نیوز

خبری - تحلیلی

سپاس از فرمانده محترم نیروی انتظامی مرند

+0 به یه ن / بپسند
متن وارده مدیر عامل موسسه خیریه طلوع خورشید
 *سپاس از فرمانده محترم نیروی انتظامی مرند

برخورد قاطعانه فرماندهی نیروی انتظامی شهرستان مرند با فروشندگان
اینجانب سعید امامقلی زاده علمداری ؛ مدیر عامل موسسه خیریه طلوع خورشید و مسئول اقامتی میان مدت طلوع خورشید از زحمات بی شمار فرماندهی محترم نیروی انتظامی شهرستان مرند؛ جناب آقای سرهنگ علی طاحونی در راستای جمع آوری معتادان از سطح شهر و کمک به آنان تشکر و قدر دانی می کنم.آردینی اوخو -ادامه مطلب را بخوایند

آچار سؤزلر : هارای نیوز, مرند, فرمانده نیروی انتظام, تقدیر و تشکر,

بهزیستی مرند؛ سرپناه شبانه برای معتادان کارتن خواب راه اندازی می کند

+0 به یه ن / بپسند
متن وارده مدیر عامل موسسه خیریه طلوع خورشید / تقدیر و تشکر از رئیس اداره بهزیستی مرند

بهزیستی مرند؛ سرپناه شبانه برای معتادان کارتن خواب راه اندازی می کند

جا دارد از ریاست محترم اداره بهزیستی شهرستان مرند؛ جناب آقای بهمن نیرپور و همکاران شان در راستای پیشگیری از اعتیاد و آسیب های اجتماعی تقدیر و تشکر نماییم.موسسه ها و NGO هایی به منظور تحقق اهداف پیشگیری از اعتیاد به انواع مواد مخدر زیر نظر اداره بهزیستی تشکیل شده است.
آردینی اوخو -ادامه مطلب را بخوایند

آچار سؤزلر : هارای نیوز, پیشگیری از مواد مخدر, طلوع خورشید, بهزیستی مرند,