هارای نیوز

خبری - تحلیلی

گزارش تصویری اختصاصی هارای نیوز و کانال سهند از راهپیمایی باشکوه 22 بهمن در مرند

+0 به یه ن / بپسند
گزارش تصویری اختصاصی هارای نیوز و کانال سهند
از راهپیمایی باشکوه 22 بهمن در مرند
عکس از : علی جنگی - خبرنگار عکاس سهند

آچار سؤزلر : راه پیمایی 22 بهمن, مرند, هارای نیوز,