هارای نیوز

خبری - تحلیلی

از سال 1395 آغاز می شود: سرمایه گذاری هفت هزار و 200 میلیارد ریالی در بخش زیربنایی ارس

+0 به یه ن / بپسند

معاون وزیر کشاورزی :

 پیشرفت های منطقه آزاد ارس در صنعت کشت گلخانه ای در کشور بی نظیر است

معاون وزیر کشاورزی در امور باغبانی در نشست با مدیر عامل سازمان منطقه آزاد ارس گفت : پیشرفت های منطقه آزاد ارس در صنعت کشت گلخانه ای در کشور بی نظیر است.

هارای نیوز - محمد علی طهماسبی افزود: برنامه ریزی ها و سرمایه گذاری های انجام شده در بخش کشاورزی منطقه آزاد ارس قابل تحسین است.
وی با بیان اینکه مناطق آزاد می توانند به پایلوت تولید بذرهای هیبریدی در کشور تبدیل شوند، گفت: بخش های بعد از تولید کشاورزی از جمله تولید اسانس و کنسانتره، حاشیه سود بسیار بالایی داشته و مزیت زیادی برای سرمایه گذاران دارد.
در ادامه این نشست مشکلات و چالش های پیش رو در بخش کشاورزی به خصوص امور باغبانی این صنعت مورد بررسی و تبادل نظر قرار گرفت.

شایان ذکر است بازدید از پروژه های سرمایه گذاری انجام شده در بخش کشاورزی منطقه آزاد ارس از دیگر برنامه های معاون وزیر کشاورزی در ارس بود.آچار سؤزلر : منطقه آزاد راس, هارای نیوز,