هارای نیوز

خبری - تحلیلی

پرسش رییس جمهوری از دانش آموزان سراسر كشور

+0 به یه ن / بپسند

آغاز سال تحصیلی جدید را به دانش آموزان ، معلمان ، دانشجویان و اساتید گرامی تبریك می گوییم. / هارای نیوزرییس جمهوری در پیامی به مناسبت بازگشایی مدارس:

مدرسه، خانه امید دولت و مردم و آموزش و پرورش بنیادی ترین بخش توسعه كشور است

* پرسش رییس جمهوری از دانش آموزان سراسر كشور

هارای نیوز : رییس جمهوری روز سه شنبه و همزمان با آغاز بازگشایی مدارس، در پیامی با اشاره به اینكه در شرایط كنونی كشور ما نیاز به مدرسه پویا و نوآور داریم و سازندگان اصلی مدرسه، معلمان، مربیان و دانش آموزان این سرزمین هستند، تصریح كرد: مدرسه، خانه امید دولت و مردم و آموزش و پرورش بنیادی ترین بخش توسعه كشور است.آردینی اوخو -ادامه مطلب را بخوایند

آچار سؤزلر : دانش,