هارای نیوز

خبری - تحلیلی

یک تاکتیک انتخاباتی ویژه از سوی هارای نیوز : هویت طلبان و اصلاح طلبان متحد شوند

+0 به یه ن / بپسند
یک تاکتیک انتخاباتی ویژه از سوی هارای نیوز :
هویت طلبان و اصلاح طلبان متحد شوند


هارای نیوز - سهند آزربایجانلی : تاکتیک های انتخاباتی مطرح در این سطور به منظور اتحاد بیشتر هویت طلبان و اصلاح طلبان به نگارش در می آید. جا دارد هر دو طیف مهم و تاثیرگذار سیاسی توجه ویژه ای داشته باشند و در آخر به تفاهم و توافق نهایی برسند. چرا که به اعتقاد نگارنده بزرگترین مخالف هر دو طیف اصولگرایان راست افراطی و حکومتی هستند. لذا به منظور شکست دادن این طیف که قدرت سیاسی را در بیشتر نهادها در اختبار دارند ضروری است که دو جریان اصلاحات و هویت خواه متحد شوند.تاکتیک های مهم انتخاباتی و سیاسی مطرح

1 - اتحاد هویت طلبان و اصلاح طلبان برای پیروزی در انتخابات و شکست دادن اصولگرایان ضروری است.


2 - تحریم انتخاباتی تحت هیچ شرایطی صحیح نیست.

 3 - حتی اگر یک نفری هم تایید صلاحیت دوباره نشود نباید دست به تحریم انتخاباتی زد.

- شورای نگهبان در بررسی شکایات حداقل 10 تا 20 درصد را تایید صلاحیت خواهد کرد.

5 - با این لیست و شرایط فعلی هم می توان کرسی های مجلس را کسب کرد.

6 - افرادی در بین کاندیدهای تایید شده  هستند که ظاهرا به هیچ یک از جناحین وابسته نیستند و مستقل اند. اصلاح طلبان می توانند با آنها رایزنی و به تفاهم و توافق برسند و آنها را به طیف اصلاحات هدایت کنند.

7 - کاندیداهای هویت طلبان تقریبا تماما در کل کشور قلع و قمع شده اند.

8 - هویت طلبان با اصلاح طلبان مذاکره کنند و مطالبات و خواسته های مشروع و قانونی خود را به کاندیداهای مورد تایید اصلاح طلبان انتقال دهند و از آنها تضمین بگیرند که مطالبات شان را در مجلس بعد از پیروزی پیگیری و نهایتا محقق خواهند کرد. در قبال آن از اصلاح طلبان در انتخابات حمایت کنند.

9 - هویت طلبان به حداقل مطالبات قانع شوند.

10 - اگر این 10 بند اجرا شود می توانیم 50 درصد کرسی ها را کسب کنیم به شرطی که بتوانیم کاندیداها و افراد مستقل را به سمت خود جذب کنیم.  با این شرایط می توانیم 50 درصد کرسی های سبز بهارستان را فتح کنیم.آچار سؤزلر : هارای نیوز, اصلاح طلبان, تاکتیک انتخاباتی, هویت طلبان,