هارای نیوز

خبری - تحلیلی

کانال خبری منطقه آزاد ارس ، مرند و تبریز http://telegram.me/ReklamSahand

+0 به یه ن / بپسند
کانال خبری  sahand ؛
( کانال خبری منطقه آزاد ارس ، مرند و تبریز ) راه اندازی شد

لینک کانال سهند:
http://telegram.me/ReklamSahandجهت عضویت لینک :

http://telegram.me/ReklamSahand

 را کلیک یا لمس و در آخر join شوید.

آچار سؤزلر : کانال خبری سهند, هارای نیوز,